PODPOŘTE ŽENY VE VAŠÍ FIRMĚ

FIRMY A PREVENCE NÁSILÍ

Dne 26. dubna 2007 byla v Bruselu podepsána rámcová dohoda IP 07/569, ve které sociální partneři odsouhlasili implementaci strategie nulové tolerance proti šikaně a násilí na pracovišti. Cílem dohody bylo předcházet šikaně, sexuálnímu obtěžování a fyzickému násilím na pracovišti. Ženám však může hrozit nebezpečí i mimo něj.

Násilí na pracovišti

Dle výzkumu z roku 2021 jsou rizikům spojeným s obtěžováním a násilím v pracovním prostředí více vystaveny ženy, administrativní pracovníci a zaměstnanci velkých společností. Největší rizikovost je v odvětví zdravotnictví a sociální péče, vzdělávání, veřejné správy,
dopravy, pohostinství a ubytovací služeb.

Prevence mimo pracoviště

Zaměstnavatelé své kolegyně a pracovnice mají povinnost chránit na pracovišti. Ve chvíli, kdy žena opustí pracovní prostor a není již v pracovní době, je na tyto situace sama. Pokud chcete vašim ženám poskytnout rady a motivaci, které jim zvýší sebevědomí a prevenci jejich bezpečnosti, můžete jim zajistit přednášku. 

SVĚT

V průměru je každou hodinu zabito více než 5 žen člověkem blízkým | Statistiky OSN, 2022.

EVROPA

Každá třetí žena ve věku od 15 let zažila fyzické nebo sexuální násilí. | Statistiky EU, 2023.

ČESKO

ČR je jednou z 10 nejbezpečnějších zemí světa. V sexualizovaném násilí jsme ve Střední Evropě nejhorší.
Podpora žen

Teorie z praxe

Speciálně vybrané úseky, které dají vašim pracovnicím sebevědomí a naučí je taktiky, které jednoduše užijí v případě nutnosti. Ženy potřebují naši pomoc. Statistiky úmrtí, znásilnění a napadení žen jsou alarmující.

Boj Jako Workout

Interaktivní část

Lehké váhy musí strategicky myslet a volit jednoduché a účinné techniky, které jim mohou zachránit život. Ženy si primárně nevěří. Sekundárně však vůbec neví, jak správně postupovat. Pomozte jim to změnit.

KONTAKT

Sport coaching | kaskara, s.r.o. |  IČ: 28608615