Tři mýty sebeobrany pro ženy

Sebeobrana pro zeny

Sebeobrana je obrana sebe jako jedince, druhého člověka nebo majetku během bezprostředního útoku člověka. Je to nástroj prevence, jehož existence musí splňovat 5 základních podmínek: Neoprávněný útok, obrana sebe či jiné osoby, aktuálnost, je jediným řeším akce a je přímo úměrná závažnosti útoku.

Kdyby každý člověk na světě uměl základy sebeobrany, každá žena, každý váhově lehčí jedinec, počet ublížení na zdraví a vražd napadených obětí by se rapidně snížil, možná i vymizel, jelikož z takového napadení by se stala extrémně riziková záležitost.

Mýty, které jsou dogmaticky vštěpovány bez uvážení dopadu.

  1. Sebeobrana na psychopata nefunguje

Omyl! Na psychopata naopak funguje cokoli, co je spojené s bojem, protože psychopat primárně útočí na oběti, o kterých předpokládá, že se takticky bránit neumí nebo se bránit ze strachu nebudou.

Užití bojového umění nebo sebeobranných technik je přímo dělané proti subjektům, které pohání přehlcené emoce (nerváci, opilci, psychopati, agresoři apod.).

Pokud na vás takový subjekt zaútočí, je to proto, že si je na 90 % jistý, že vás přemůže. Nemusí se vždy jednat o fyzické útoky, někdy jsou to útoky verbální, které vás mají dehonestovat nebo vystrašit.

Málokdy člověk útočí na osoby, o kterých předpokládá, že jsou silnější nebo problematické. Proto je vaším úkolem okamžitě ukázat protistraně, že Vy jste „problematický subjekt“, který se bude bránit.

vždy a bez zaváhání se braňte!

Žádný útočník neočekává, že použijete bojové techniky nebo sebeobranu. Jakákoli obrana a odražení útoku je výhodou, která představuje rozhození protivníka.

Nemusíte vymýšlet nic složitého, vždyť 99 % útočníků jsou muži. Mužské genitálie jsou tou necitlivější částí lidského těla, která vyžaduje ryze něžné zacházení jinak trpí bolestí. Ačkoli někteří trenéři od této akce odrazují, praxe hovoří jinak. K ohybu útočníka, který by na vás údajně přepadl, může, ale nemusí dojít. Kopy jsou v reálném konfliktu prováděny z distanční vzdálenosti, a to z několika důvodů. Jednak potřebujete dobře cílit, což z bezprostřední blízkosti nejde, musíte mít bezpečný odstup v případě, že by byl kop neúčinný (netrefíte se, kop nebude bolestivý skrze chemické procesy v těle nebo fyziologii). Po účinném kopu následuje únik od „predátora“ nebo další zákrok, který způsobí zastavení útoku (úder na ohryzek, solár nebo užití spreje na oči).

Pozornost naopak zvyšte, pokud je útočník pod návykovou látkou. Ten pro vás představuje z výše uvedených subjektů největší nebezpečí, neboť je velká pravděpodobnost, že v danou chvíli si nebude jeho nervový systém uvědomovat bolest.

  1. Druhý mýtus: Žena se nikdy neubrání muži

Kdyby to tak bylo 100 % útoků by bylo úspěšných. Reálné statistiky se bohužel nikdy nedozvíme, jelikož ženy útoky moc nenahlašují. U žen více než na váze záleží na tom, jak uvažuje (jak si věří) a v jaké je životní situaci. Je pravděpodobné, že mladá žena bude jednat trochu odlišně než matka. Sportovkyně bude jednat rovněž jinak než člověk, který se s fyzickým a psychickým zatížením nikdy neshledal. Zdravý člověk bude rovněž jednat jinak než jedinec se zdravotním omezením atd. Co se týče odvahy, již dávno neplatí (pokud to vůbec platilo a není to pouze akt filmografie a systémové medializace), že odvaha je přirozená jedině u mužů. V praxi mám přesně opačné zkušenosti, přesto musím s trochou vtipné nadsázky upozornit, že charakterový rys „odvahy“ nesouvisí s pohlavním ústrojím. Pokud si to někdo myslí, měl by nejprve poznat na vlastní kůži pár realit z praxe. Někteří lidé jsou více odvážní, jiní méně. Das ist alles.

3 Třetí mýtus: Nejlepší a nejúčinnější je rána pěstí

Naprostý nonsense, který vám budou tvrdit i zkušení sportovci naprosto dogmaticky. Kosti prstů jsou velmi křehké a úder do tváře je v pouličním boji sázka do loterie, kterou lze aplikovat možná napadne-li vás menší či lehčí útočník, což se v praxi patrně nikdy nestane. 60 kg člověk úderem pěstí do obličeje 100 kg osobu z 90 % nezastaví. Z praxe lze zjistit, že výsledkem je buď neúčinnost úderu, nebo pohmožděné či zlámané kosti (často o zuby). Bolest sice v danou chvíli tolik nevnímáte, ale útočníka ještě více rozzuříte.

Proč je úder neúčinný?

  1. Nejste na útok připraveni a udeříte špatně
  2. Neumíte dávat údery
  3. Neumíte dávat údery bez bandáží a rukavic
  4. Útočník není statický, netrefíte se atd.

Je známo, že 40-60 % nahlášených útoků na dívky a ženy je aplikováno zezadu a často strhem za vlasy (dle podmínek, lokalizace, typu jedince, záměru napadení). Při obraně je doporučován úder dlaní, což z testování potvrzuji. Cílem jsou uši, oči, ohryzek nebo genitálie. Tyto dopady vám z velké pravděpodobnosti poskytnou pár sekund na další konání nebo únik. Reálná skutečnost bude však horší, neboť útok nečekáte a reakce na stržení za vlasy pravděpodobně nebude natolik okamžitá, jako to bývá v ukázkových videích. Mozku bude chvíli trvat, než zpracuje, co se děje. Proto jedinou účinnou technikou, která bude fungovat proti strhu za vlasy zezadu je aktivní motoring. Tvořte si bezpečnou zónu, pokud to nejde a za vámi někdo je, očekávejte strh za vlasy. Jakkoli je to smutné či přehnané, je to jedinný způsob, jak zapříčinit dostatečně pohotovou reakci a užití sebeobranné techniky proti tomuto druhu útoku.

» Více článků na BLOGu

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů