Biologické vybavení žen a mužů pro přežití

Člověk je ze své biologické podstaty vybaven základními schopnostmi, které mu zajišťují přežití. Každý by je měl znát a vědět, jaké reakce má očekávat a jak s nimi pracovat v situaci ohrožení. Neznalost reakčních procesů, které jsou přirozené, vás v opačném případě zaskočí a vyhodnotíte je jako nežádoucí nebo dokonce extrémně nežádoucí.

Pro zachování stupně rovnováhy v krizové situaci je důležité vědět, že nastanou některé instinktivní reakce. Vaším úkolem je naučit se s nimi pracovat, a to rychle a efektivně.

Biologické vybavení:

1. Smyslové vnímání: Naše smysly (zrak, čich, sluch, chuť a hmat), vám pomáhají vnímat okolí a identifikovat nebezpečí, nebo také příležitosti. Pokud se narodíte zdraví, měli byste tyto benefity chránit a pečovat o ně stejně tak, jako pečuje o doplňování požitků během života (zábava, alkohol, televize, estetika).

Dbejte opatrnosti, abyste nepřišli o základní smysly a udržujte jejich funkčnost v dobré kondici. Dosáhnete toho zdravým životním stylem, například příjmem pestré stravy, která je bohatá na minerály a znalostí potravin podporující funkčnost smyslových orgánů, které zařadíte do jídelníčku. Minimalizujte příjem alkoholu, který je nepřítelem vašich smyslů. Jak alkohol útočí na základní smysly člověka si můžete přečíst v článku zde.

2. Motorické dovednosti: Schopnost pohybu a manipulace s prostředím je pro přežití zásadní. Proto během svého života prohlubujte nebo alespoň udržujte tyto dovednosti v určitém aktivním stupni, protože umění pohybu je klíčové, a to nejen pro přežití, ale pro kvalitní zdravý život, zachování pohyblivosti a koordinace. (Člověk má vyvinutou schopnost chůze, běhu, lezení, manipulace s nástroji, stavění úkrytů, pastí atd.) Pro údržbu a podporu motorických dovedností zařaďte do života pravidelnou fyzickou aktivitu. Pokud je vaše práce fyzického charakteru, zaměřte se na kompenzační cvičení, abyste posílili zanedbané svalové partie a vyhnuli se tak pohybové dysbalanci, která vede k bolestem a dalším zdravotním potížím.

Pohybová aktivita: Aktivita, která má za cíl udržovat sílu, flexibilitu, vytrvalost a rovnováhu. Různé typy tréninků a sportu jsou výbornou alternativou a přináší také další pozitivní účinky pro lidský organismus. Rozmanitá cvičení zahrnující různé pohyby a dovednosti, pomáhájí udržovat motorické schopnosti a jsou prevencí monotónního pohybu.

Podpora jemné motoriky: (tanec, jóga, tai-chi), ale také hry vyžadující koordinaci a balanční cviky nebo hry, ve kterých trénujete reakční schopnosti, zrak a sluch. Takové aktivity můžete dělat s dětmi, v týmu a takřka kdekoli.

Zajímavé statistiky: 72 % všech praktikantů jógy na světě jsou ženy. 78 % pracovní síly tanečníků a choreografů tance jsou ženy. Ženy představují 9,7 milionu finalistů na celostátní úrovni (muži 7,3). Růst počtu účastníků maratonu byl o 54,29 % vyšší u žen (2023). Ženy mají obecně rády běh a druhy sportů včetně bojových umění, které jsou zaměřené na jemnou motoriku. Muži si více vybírají sporty, které jsou zaměřené silově, potažmo výkonnostně. (Neplatí ve 100 %). Vybírejte si aktivity dle své chutě, inspirace, dovedností, možností a podmínek. Základem je zařazení pohybu do běžného života, protože pohyb je zásadní pro vaši dlouhodobou funkční udržitelnost.

Hydratace, vyvážená strava a spánek, jsou dalšími body, které napomáhají udržovat motoriku, neboť poskytují, potřebné živiny, energii a vitalitu pro provádění aktivit. Během spánku dochází k regeneraci svalů, tkáně, nervového systému a motorických dovedností. Léčí se drobná zranění, tvoří se nová tkáň (lepší pleť, méně vrásek) a zvyšuje se aktivita lymfatického systému.

3. Schopnost adaptace: Umění adaptace na různé prostředí a podmínky skrze učení, paměť a kognitivní schopnosti je další dovedností, která je zásadní pro přežití.  Adaptabilita je schopnost přizpůsobit se změnám a novým podmínkám v životě. Tato dovednost je klíčová pro úspěšné fungování, a pro dosažení osobního a profesního rozvoje. Mezi základní body adaptability patří otevřenost změnám. Měli byste být srovnáni s tím, že změny jsou nevyhnutelnou součástí života, a že prostředí se vyvíjí. Flexibilita myšlení pomáhá přizpůsobit se nové situaci, nasadit nové postupy a strategie dle aktuálních potřeb. Schopnost resilience neboli schopnost překonat obtíže a zvládat stresové situace. Umění vyrovnat se s neúspěchy a znovu vstát. Kreativita jako zásadní schopnost pro nalezení inovativních řešení nově vzniklých problémů. Talent přicházet s novými nápady a přístupy a adaptovat se na novou situaci. Mezi poslední znaky umění adaptace patří sociální kompetence, což je dovednost, která podněcuje mít dobré vztahy s lidmi a dokázat o problémech komunikovat a řešit je.

Adaptabilita je pro život důležitým aspektem, který můžete neustále aktivně rozvíjet. Přirozeně ji posilujete v průběhu let na základě znalostí a zkušeností. Pokud se na tuto dovednost zaměříte, můžete docílit větší spokojenosti a silnější psychické vyrovnanosti.

4. Ochrana těla: Mezi přirozené obranné mechanismy patří kůže, imunitní systém, reflexy a schopnost vnímání bolesti. Reflexem (emocí) je v některých případech i strach. Všechny tyto mechanismy chrání lidské tělo před poškozením a nemocemi.

Ochranu těla můžeme podpořit správným oděvem. Proto krizoví manažeři hodnotí rizika, která určí pravděpodobnost typu nebezpečí, a dle toho navrhují strategické oděvy a procesy.

V praxi si představte pracovníka bezpečnostních složek, který má ochranu těla. (Ta byla navržena tak, aby chránila trup před fyzickým, biologickým a chemickým nebezpečím.) Běžkyni chránící své tělo kvalitní obuví nebo běžného chodce, který prochází nočním městem a chrání své tělo před potenciálními okolními vlivy, které představují nebezpečí

5. Schopnost rozmnožování: Schopnost reprodukce je klíčová pro přežití lidského druhu. Pro ženy i muže je ideální doba reprodukce mezi 18. a 30. rokem života. V Česku je cca 25 % neplodných párů (u 40 % ze strany žen i mužů, u zbylých 20 % je problém na obou stranách).  Častým důvodem neplodnosti u mužů je obezita, diabetes, kardiovaskulární onemocnění nebo hormonální nerovnováha. U žen jde hlavně o cyklický faktor a věk. Neplodnost obecně ovlivňuje také životní styl (kouření, alkohol, drogy, stres a nedostatek spánku).

Závěr:

Rozvoj moderních technologií a přívětivější podmínky pro život neberte jako samozřejmost, ani se na aktuální vymoženosti a stav nespoléhejte na 100 %. Dále dbejte zachování a zdraví základních smyslů, a hlavně je poznejte, abyste věděli, jak je udržovat v dobré kondici. Díky nim dokážete fungovat a přežít takřka v jakýchkoli podmínkách. Technologie (vybavení), trénink a znalosti jsou benefit, který je však zároveň v první linii na poli příležitostí, které vás v krizové situaci zradí. (O vybavení můžete přijít, znalosti nebude možné užít pro danou situaci, dobrá kondice bude omezena skrze zranění).

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů